Rowerowe


Szlak rowerowy " Stykiem granic "

Szlak oznakowany kolorem czerwonym, trasa prowadzi wzdłuż rzeki Bug i osiąga długość 26 km. Wzdłuż trasy wybudowane zostały altany i wieża widokowa. Trasę wyznacza 12 tablic informacyjnych z mapą ścieżki. Szlak rowerowy „Stykiem granic” rozpoczyna się w południowo-wschodniej części gminy Włodawa, w miejscowości Okuninka przebiega przez Sobiborski Park Krajobrazowy, rezerwat Jezioro Orchowe, Dubnik, w którym zbiegają się granice Polski, Ukrainy i Białorusi tzw. trójstyk granic. Następnie trasa prowadzi doliną rzeki Bug do miejscowości Orchówek, przebiega przez Włodawę, Suszno, Szuminkę i Różankę by zakończyć swój bieg w miejscowości Stawki. Na trasie znajdują się trzy miejsca postojowe: w Różance nad Bugiem oraz w Orchówku, gdzie również znajduje się wieża widokowa. Trasa nie jest trudna w większości prowadzi przez teren równinny. Nawierzchnie są zróżnicowane, z przewagą dróg gruntowych. Trasa ta umożliwia poznanie gminy Włodawa – pięknej krainy jezior, bagien, torfowisk, lasów łęgowych z ogromnym bogactwem fauny i flory. Na trasie oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, znajdują się także obiekty dziedzictwa kulturowego, m.in. zabytkowe cerkwie, kościoły, zespoły dworskie.


Włodawa – Okuninka – Wola Uhruska – 37km

Trasa rowerowa, długości 32 km na odcinku Okuninka – Wola Uhruska (kolor żółty na mapie), uruchomiona została w sezonie letnim 2001. W budowie jej uczestniczyło Starostwo Powiatowe we Włodawie, Gmina Włodawa, Gmina Wola Uhruska i Nadleśnictwo Sobibór. Ponad 50 % kosztów budowy trasy pokryła Holenderska Prowincja Gelderland w ramach współpracy międzyregionalnej z Województwem Lubelskim. W 2002 roku Gmina i Miasto Włodawa wykonały specjalną kładkę na rzece Włodawce, przedłużając trasę o 5 km do Włodawy. Łączna długość trasy wynosi 37 km, z czego około 30 km przebiega przez lasy Nadleśnictwa Sobibór.

Krótki opis trasy: Włodawa ul. Kraszewskiego, most na rzece Włodawka,Okuninka, J. Białe, Żłobek Mały, J.Wspólne (Rezerwat ółwiowe Błota" – wieża widokowa, zadaszenie turystyczne), Sobibór – Rezerwat "Jezioro Brudzieniec", Rezerwat "Trzy Jeziora", Stulno, Majdan Stulenski (Park Podworski), Rezerwat "Małoziemce", Wola Uhruska (wzniesienie "Pomnik", Wola Uhruska GOKSiR (zadaszenie).