Konne

Poleski Szlak Konny

Trasa Poleskiego Szlaku Konnego została opracowana przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin przy współpracy z Ośrodkiem Jeździecko-Hodowlanym "Żurawiejka" z Bukowy Małej. Cały szlak ma 280 km. Jest to pierwszy szlak konny na Lubelszczyźnie i jeden z najdłuższych w kraju.
Jedna z odnóg szlaku przebiega przez Nowiny i lasy Poleskiego Parku Narodowego prowadząc do wieży widokowej na skraju Durnego Bagna.
Dalej szlak biegnie drogą publiczną do Łowiszowa, gdzie przy pomniku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza skręca w kierunku zachodnim i szosą biegnie do miejscowości Wólka Wytycka.
Tam skręca na południe i wchodzi na wały otaczające jezioro Wytyckie. Po wałach zbiornika retencyjnego trasa szlaku biegnie do zadaszenia na terenie Poleskiego Parku Narodowego przy doprowadzalniku do J. Wytyckiego.
Stąd szlak wraca do wsi Kol. Kochanowskie. Dalej biegnie przez obszar Krowiego Bagna w kierunku południowym do miejscowości Andrzejów w pobliżu grodziska.
Z Andrzejowa prowadzi do Zastawia i Kol. Wereszczyn, a następnie przez wieś Sęków i Bagno Bubnów do wsi Kulczyn-Pikulawka. Tutaj szlak ulega rozwidleniu.
Jedna z odnóg biegnie na północ i opuszcza rejon Parku by przez Krowie Bagno dojść do miejscowości Hańsk.
Druga odnoga skręca w kierunku południowym i skrajem Bagna Bubnów przez małą wieś Tynepole dochodzi do wsi Wojciechów. Tutaj szlak konny odchodzi od szlaku czerwonego i przebiega przez teren Parku.
Dalej szlak konny pokrywa się ze szlakiem rowerowym Lublin – Wola Uhruska. Na tym odcinku przebiega obok wieży widokowej przy Bagnie Staw. Z wieży można podziwiać rozległą panoramę torfowiska węglanowego Bagno Staw.