Piesze

Szlak "Pętla Sobiborska" – zielony dł 11,3 km

SOBIBÓR PKP – J. Pereszpa – SOBIBÓR PKP.

Sobibór to osada leśna położona w sercu Lasów Sobiborskich. Od stacji, szlak prowadzi w kierunku miejscu, w którym podczas II wojny światowej, w utworzonym przez Niemców obozie zagłady zginęło ok. 250 tys. ludzi, głównie Żydów z Lubelszczyzny oraz z zagranicy – Holandii, Belgii, Francji i byłego ZSRR. Obóz powstał w marcu 1942 r., a zlikwidowano go w październiku 1943 r. po udanym powstaniu i ucieczce więźniów. W miejscu, gdzie stał obóz zasadzili las. Z budynków poobozowych zachował się dom komendanta oraz wieża obserwacyjna. W miejscu tym znajduje się także muzeum oraz rozpoczyna się ścieżka pamięci o ofiarach obozu zagłady. Prowadzi ona asfaltową aleją do pomnika przedstawiającego postać kobiety z dzieckiem i ściany płaczu. Nieopodal tego miejsca znajduje się kopiec – Bratnia Mogiła. Następnie szlak prowdzi przez centralny obszar Lasów Sobiborskich. Wchodzą one w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie", znajdują się one pod ochroną krajobrazową (Sobiborski Park Krajobrazowy). W odległości ok. 2,5 km znajduje się Rezerwat "Żółwiowe Błota" obejmującego bagienne lasy brzozowo – olchowe oraz trzy śródleśne jeziora i liczne stawy. Nad największym z nich, J. Wspólnym zbudowano wieżę widokową. Nieco wcześniej spotkać można na drodze wiatę, która zachęca do odpoczynku pod drewnianym dachem. Następnie zgodnie z oznakowaniami szlaku należy udać się w kierunku Stacji Kolejowej Sobibór, gdzie następuje koniec szlaku pieszego.


Szlak "Trzech Jezior" – niebieski, dł 21,7 km

Sobibór PKP – Sobibór Nadleśnictwo – rez. Trzy Jeziora; Jezioro Brudno; rybakówka; brzeg Jeziora Płotycze – Stulno – wschodni skraj rez. Małoziemce – Majdan Stuleński; park z pomnikowymi drzewami 8 jesionów wyniosłych i 1 dab szypułkowy – wzgórze 208,3 m. n.p.m. na Łuku Włodawskim – Nadbużanka – Wola Uhruska – Uhrusk PKP. Obszar Trzech Jezior zajmuje powierzchnię 749,34 ha. Szlak otaczają torfowiska i bagniste olsy, będące ostoją zwierzyny, m.in. Łosi i wilków. Licznie występuja tu bóbr i wydra. Są także stanowiska rzadkich roślin bagiennych.

Przy ścieżce znajduje się niewielki fragment piaszczystego brzegu, który umożliwia dostęp do jeziora. Płotycze cechuje niska zawartość tlenu, który jest wiązany z substancjami humusowymi oraz bezpośrednio związanymi z nimi związkami żelaza co powoduje specyficzną brunatną lub rdzawą barwę wody.

Rezerwat Małoziemce

Został utworzony w 1988 roku, zajmuje powierzchnię 38,07 ha. Głównym celem ochrony jest zachowanie miejsca gniazdowania czapli siwej. Obecnie gnieździ się tutaj około 50 par czapli. Zdarzają się przypadki, że na jednym drzewie jest nawet kilkanaście gniazd. Pomimo tego, że czapla należy do gatunków często obserwowanych na wielu zbiornikach wodnych, jej kolonie lęgowe nie są zbyt częste. Na całej Lubelszczyźnie jest ich zaledwie kilkanaście. Obserwując tutejsze czaple stwierdzono, iż większość pokarmu zdobywają one w Bugu i jego starorzeczach, rzadziej natomiast w pobliskich jeziorach.


Szlak "Siedmiu Jezior Włodawskich" – żółty, dł. 20,7 km

ORCHÓWEK PKP – J. Orchowe – J. Białe – J.Czarne – J. Rogóźne – J. Lipieniec – J. Święte – J.Glinki – ORCHÓWEK PKP.

Szlak przeznaczony głównie dla urlopowiczów wypoczywających nad jeziorem Białym. Rozpoczyna się na przystanku autobusowym przy szosie Chełm – Włodawa. Biegnie na wschód południową częścią "obwodnicy jeziora Białego" przez Tarasiuki, za którymi piaszczystymi drogami zagłębia się w drzewostany sosnowe Lasów Sobiborskich. Po północnej stronie drogi, w suchych borach sosnowych, można dostrzec kilkadziesiąt kopców ziemnych stanowiących cmentarzysko kurhanowe, którego datowanie może sięgać II tysiąclecia p.n.e. Po stronie południowej mijamy jezioro Orchowe, które jest objęte ochroną rezerwatową ze względu otaczające je zbiorowiska wodno – torfowiskowe z unikalną florą naczyniową.

Dalej idziemy na północ "nadbużanką" (szosa Chełm – Włodawa biegnąca wzdłuż Bugu), z której skręcamy w kierunku jeziora Glinki, następnie jeziora Święte i Lipieniec. Szlak kieruje się na południe obchodząc jezioro Rogoźne, a następnie przez las jezioro Czarne zamykając obwodnicę na przystanku autobusowym.


Szlak "Lasów Włodawskich" – zielony, dł.43,7 km

WŁODAWA PKS – Adampol sanatorium – Wyryki – Suchawa – Adamki – Włodawa Rynek – WŁODAWA PKS.