Sezon 2016

XXII Festiwal

Piosenki Dziecięcej

i Młodzieżowej

30 czerwca – 3 lipca 2016 r.

Plaża główna w

Okunince nad

Jeziorem Białym

Urząd Gminy we Włodawie

al. Jana Pawła II

22 -200 Włodawa

 

Marta Wawryszuk

tel. (82)

572 12 34

kancelaria@gmina-

wlodawa.pl

Impreza cykliczna. Celem festiwalu jest

prezentacja

umiejętności

artystycznych

dzieci i młodzieży z terenu Lubelszczyzny i

województw ościennych. Uczestnicy walczą

o złotą, srebrną i brązową łódkę w trzech

kategoriach wiekowych i w kategorii zespół.

Oprócz konkursu, uczestnicy mogą brać

udział w warsztatach wokalnych i

seminariach, prowadzonych przez członków

komisji konkursowej

Weekend z

Krokodylem nad

Jeziorem Białym

16 lipca

2016 r.

Plaża główna w

Okunince

Urząd Gminy we Włodawie

al. Jana Pawła II

22

200 Włodawa

Marta Wawryszuk

tel. (82) 572 12 34

kancelaria@gmina

wlodawa.pl

Impreza cykliczna o zasięgu ogólnopolskim.

Odbywa się w Okunince nad Jeziorem

Białym. Jest to jednodniowa impreza

zawierająca konkursy dla publiczności,

koncerty i prezentacje, a także zmagania

rekreacyjne i sportowe wczasowiczów.

Patronatem imprezy jest k

rokodyl

wizytówka Okuninki i Jeziora Białego.

Moc atrakcji i całodniowa dobra zabawa od

lat przyciąga rzesze turystów.

Europejskie Dni

Dobrosąsiedztwa

2016 r.”

 

11

15 sierpnia

2016 r.

 

Zbereże

miejsce

planowanego przejścia

granicznego

słup

graniczny 1055

 

Gmina Wola Uhruska

ul. Parkowa 5

22

230 Wola Uhruska

Starostwo Powiatowe

we Włodawie

Fundacja Kultury

Duchowej Pogranicza

w Lublinie

 

Jerzy Brzozowski

tel. 502

104

319

ks. Stefan Batruch

tel. (81) 746 93 99

s_batruch@poczta.onet.pl

Gmina Wola Uhruska

ul. Parkowa 5

22

230 Wola

Uhruska

tel./fax (82) 591 50 03

wolauhruska@lubelskie.pl

 

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa polsko

ukraińskiego odbywają się w miejscu

planowanych przejść granicznych. W gminie

Wola Uhruska takim miejscem są

miejscowości Zbereże (PL) i Adamczuki

(UA). Od 6 la

t w ramach Europejskich Dni

Dobrosąsiedztwa budowany jest pontonowy

most na Bugu łączący Zbereże i Adamczuki.

Most pozwala na uruchomienie odprawy

granicznej umożliwiającej przekraczanie

granicy w obie strony (ruch pieszy i

rowerowy). Impreza przewiduje ró

wnież

organizację w dniu 14 sierpnia 2015 r.

festynu kulturalno

rekreacyjnego podczas

którego zaplanowane są występy zespołów

ludowych i artystycznych z terenu

pogranicza polsko

ukraińsko

białoruskiego

(zespoły śpiewacze, obrzędowe, taneczne

itp.) Ponadto

podczas imprezy zostanie

zorganizowany jarmark nadbużański.

Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji o

charakterze turystyczno

sportowym, takich

jak: Bieg Polesie, Transgraniczny Turniej

Służb Mundurowych w piłce nożnej, spływ

kajakowy Bugiem, zawody węd

karskie, rajd

rowerowy itp.

 

Festiwal Trzech

Kultur

 

23

25

września

2016 r

 

Muzeum Pojezierza

Łęczyńsko

Włodawskiego

 

Muzeum Pojezierza

Łęczyńsko

Włodawskiego

ul.

Czerwonego Krzyża 7

22

200 Włodawa

tel./fax (82) 5722178

Starostwo Powiatowe

we Włodawie

Narodowe Centrum

Kultury

 

Anita Lewczuk vel Leoniuk

tel. 508

772

634

poczta@muzeumwlodawa.pl

www.muzeumwlodawa.pl

www.ftk

wlodawa.pl

 

Festiwal Trzech Kultur jest jedynym w

Polsce trzydniowym wydarzeniem

artystycznym promującym miejscową

tradycję pogranicza kultur, t

olerancji i

współżycia wyznawców katolicyzmu,

prawosławia i judaizmu. Festiwalowe

koncerty, z udziałem znakomitych

wykonawców, odbywają się w zabytkowych

świątyniach Włodawy: zespole

synagogalnym, cerkwi prawosławnej p.w.

Narodzenia NMP oraz kościele św. L

udwika

z klasztorem oo. Paulinów. Stanowią one

najlepszą scenerię dla festiwalowych

przedsięwzięć. Niezmienny jest układ

merytoryczny festiwalu. Piątek

to dzień

poświęcony tradycji kultury żydowskiej,

sobota

prawosławnej, niedziela

katolickiej.

Koncert

om festiwalowym towarzyszy bazar

festiwalowy

stoiska prezentujące

miejscową twórczość artystyczną, wyroby

rzemiosła artystycznego, wyroby kulinarne,

warsztaty taneczne i teatralne dla młodzieży,

wystawy związane z tematyką festiwalu,

spotkania z gwiazda

mi festiwalu. Festiwal

jest imprezą cykliczną, we wrześniu

odbędzie się XVII edycja.